Square Enix for å beholde visse IP-er etter Embracer-oppkjøpet

^