Resident Evils Wesker, Ada og Rebecca slutter seg til Dead by Daylight

^