Resident Evil 7's 'Not a Hero' DLC ser tilbake på seriens veteran

^