Preys personlige innslag bringer en ødelagt romstasjon til liv

^