Juri og Kimberly får tullete i Street Fighter 6 Game Face vid

^