Embracer Group forventes å kjøpe 35+ studioer i løpet av de kommende 12 månedene

^