DNF Duel får sin ninja på med ankomsten av den brennende Kunoichi

^