Borderlands 3s nye oppdatering: Amara løp altfor fort, FL4Ks Jabber jabbet mindre

^