Apex Legends nærmer seg 70 millioner spillere, blir EAs brød- og smørskytter

^