>

Tjærekommando i Unix for å lage sikkerhetskopier (eksempler)

^