Pokemon Scarlet og Violet har allerede en spesiell Pikachu-distribusjonsarrangement

^