Markergrensesnitt i Java: Serialiserbart og klonabelt

^