Nivå 5 erter en ny 'stor skala RPG' og jeg får True Fantasy Live Online flashbacks

^