Knights of the Old Republic-nyinnspilling er angivelig fortsatt under arbeid

^