Det har gått over fem år siden Mega Man Legends 3 ble kansellert

^