Digital drap ønsker å henlegge søksmål mot Steam-brukere (oppdatering)

^