Charmander er objektivt sett den kraftigste generasjonen en startpokemon

^