Du kan bruke de originale forretter i Pokemon X og Y

^