To år senere har en patch fått rustning til å gjøre noe i Cruelty Squad

^