>

PSA: Du kan få Ash's Gengar nå i Pokemon Sword and Shield

^