Kona er et hjemsøkende vakkert overlevelseseventyr

^