Det har gått nesten en uke og ingen har klarert Final Fantasy XIVs nye raid-tier

^