Internett samler utmattende liste over funksjoner som 'mangler' fra No Man's Sky

^