Den spillskiftende Rainbow Six Siege-regissøren Leroy Athanassoff går av

^