Forhåndsbestillinger av nyinnspilling av Dead Space på Steam kommer med Dead Space 2

^