Blendende presentasjon maskerer en ganske grunnleggende fighter i Dragon Ball Legends

^