Destructoid Theme Song Contest: Fortsatt i live, men ikke lenge

^