Nintendo sier at det fortsatt dobler seg på mobil for å spre IP-bevissthet

^