Viktige LoadRunner-funksjoner som brukes i VuGen-skript med eksempler

^