Shantae and the Pirate's Curse for å få fysiske 3DS-kopier med eksklusivt spillinnhold

^