Private, abstrakte, array- og strengkonstruktører i Java

^