Jack Thompson er en avskumsugende parasitt: Det kan vi si, ikke sant?

^